11.03.07 Estatus de l'avifauna a Terrassa. Evolució de les poblacions d'ocells agrícoles. 2000-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013