11.06.01 Llicències ambientals. Autorització ambiental. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013