11.06.05 Llicències ambientals. Evolució per tipus. 2000-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013