11.07 Expedients sancionadors (SN). Tipus d'infraccions. 2000-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013