11.08.02 Expedients de disciplina ambiental (AM i DM). Barris. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013