11.09.03 Residus industrials declarats. Tractament. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013