11.09.04 Residus industrials declarats. Grup de residus (CER). 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013