11.10 Producció d'energies renovables. Energia solar i biomassa. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013