12.02.02 Serveis socials d'atenció primària. Ajuts econòmics. 2007-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013