12.02.03 Serveis socials d'atenció primària. Usuaris atesos segons edat i barris. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013