12.03.02 Atenció a la infància en situació d'alt risc. Població atesa segons sexe i edat. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013