12.04 Servei de teleassistència. Persones ateses per gènere i franja d'edat. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013