12.05.03 Servei d'atenció domiciliària d'atenció primària. Situació convivencial dels usuaris. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013