12.06 Serveis socials. Resum. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013