12.09.01.07 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons l'edat. Homes. 2003-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013