12.09.01.09 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons l'edat. Total. 2003-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013