12.09.03 Persones amb discapacitat a Terrassa. Persones amb barem de dificultat de necessitat de 3a. persona informat positivament. Evolució per tipologia. 2002-2003, 2005-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013