13.02.02 Ensenyament primari. Curs 2012-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013