13.04.01 Ensenyament secundari. Centres d'ensenyament secundari. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013