13.04.03 Ensenyament secundari. Centres de Cicles Formatius. Curs 2012-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013