13.05.01 Ensenyaments especialitzats. Escola Municipal La Llar. Curs 2012-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013