13.05.04 Ensenyaments especialitzats. Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Curs 2012-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013