13.06 Quadre comparatiu de l'ensenyament no superior. Cursos 2003-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013