13.07.03 Ensenyament universitari. UPC. Estudiants de Tercer Cicle. Cursos acadèmics 1993-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013