13.07.04 Ensenyament universitari. Universitat Pompeu Fabra. Alumnes residents a Terrassa. Cursos 2000/01-2005/06 i 2007/08. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013