13.07.05 Ensenyament universitari. Universitat Pompeu Fabra. Alumnes residents a Terrassa. Doctorat. Cursos 1999/00-2005/06 i 2007-08. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013