13.07.06 Ensenyament universitari. Universitat Nacional d'Educació a Distància. Alumnes. Curs 2012-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013