13.07.07 Ensenyament universitari. UAB. Alumnes residents a Terrassa. Curs 2012-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013