13.07.08 Ensenyament universitari. Universitat de Barcelona. Alumnes residents a Terrassa. 1r i 2n cicle. Curs 2011-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013