13.07.09 Ensenyament universitari. Universitat de Barcelona. Alumnes residents a Terrassa. Graus. Curs 2011-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013