13.07.23 Ensenyament Universitari. Alumnes matriculats en centres universitaris a Terrassa. Curs 2012-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013