13.08.05 Cursos de català. Procedència dels alumnes estrangers inscrits. 2011-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013