14.03.01 Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Usuaris del servei. 1996-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013