14.03.07 Arxiu Tobella. Fons fotogràfic. Fotografies i negatius. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013