14.04.02 Museu de Terrassa. Públic visitant individual i en grups. Mesos. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013