14.04.05 Museu de Terrassa. Servei de monitoratge concertat. Grups d'usuaris segons la seva procedència. 2006-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013