14.04.13 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Resum d'entrades. 2007-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013