14.07 Dansa. Centre Cultural Terrassa. Actuacions. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013