14.14.04 Altres actes i activitats. Cultura a prop. Assistents i activitats. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013