14.17 Parc de Vallparadís. Activitats. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013