15.02 Equipaments esportius municipals. Gestió. Districtes. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013