15.10 Activitats esportives. Activitats i promoció esportiva. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013