16.02.03 Equipaments cívics municipals. Cessions de sales dels equipaments. 2008-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013