17.02.01 Serveis penitenciaris i de Rehabilitació. Població reclusa per grups d'edat i sexe en centres penitenciaris amb residència a Terrassa i a la Província de Barcelona. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013