17.03.05 Policia Municipal. Denúncies trameses al Servei Català de Trànsit. 2005-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013