17.03.08 Policia Municipal. Control d'índex delictiu. Mesos. Tipus. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013