17.03.14 Policia Municipal. Novetats. Policia de seguretat ciutadana/judicial. Districtes. 2005-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013