17.03.20 Policia Municipal. Novetats. Policia assistencial. Districtes. 2005-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013