17.03.21 Policia Municipal. Novetats. Policia assistencial. Mesos. Tipus. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013