17.03.22 Policia Municipal. Parc mòbil. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013